මුදල් හුවමාරුව
විශ්වාසයෙන් මුදල් මාරු කරන්න
මුදල් හුවමාරුව

ඔබ කුමන ගමනාන්තයට ගමන් කළද, ඔබේ මුදල් තිබිය යුතු තැනට ගෙන ඒමේ ලොජිස්ටික්ස් අපි හසුරුවා දෙන්නෙමු. වෙනත් රටකට, වෙනත් රටක නිවසක් මිලදී ගැනීම, වෙනත් රටක මංගල උත්සවයක් සංවිධානය කිරීම හෝ වෙනත් රටක මිතුරන් හා ඥාතීන් වෙත මුදල් මාරු කිරීම.

 

අපගේ කවුන්ටර හරහා ඔබගේ මුදල් වර්ගයට අප විසින් ඔබට පහසු අංකයක් තෝරා දෙන්නෙමු. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ ඔබ මුදල් හුවමාරු කිරීමේදී මුදල් ඉතිරි කිරීම සහතික කිරීමයි. LCB විනිමය අනුපාත සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තම සියලු අවශ්‍යතා සමඟ පහසුවෙන් ඉදිරියට යාමට හුවමාරු ගාස්තු විශේෂත්වයක් දරයි. එනිසාම LCB Money Exchange සමඟින් ඔබට ඉතා අඩු ගාස්තු යටතේ මුදල් වර්ග පරිවර්තනය කර ගැනීමේ සේවාව සපයා ගත හැක.

LCB මුදල් හුවමාරුව

ස්ථාවර තැන්පතු ඔබේ අනාගතය සඳහා ආරක්ෂිත ආයෝජනයක් සමඟ වටිනා ප්‍රතිලාබයක් ගෙන එයි.

 

ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවා ද?

  • එක් දින සේවය.
  • නවතම වාහනයක්, ලියාපදිංචි වාහනයක් හෝ චංචල වත්කම් මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
  • පහසුකම් සඳහා අවම වශයෙන් එක් ඇපකරුවෙකු
  • කිසිදු අමතර ගෙවීමක් අය නොකෙරේ.
  • වෙළඳපල අනුපාතවලට සාපේක්ෂව ඉතා ආකර්ශනීය සහ තරඟකාරී අනුපාතවට ලබාගත් හැක.

 

සුදුසුකම්

  • වයස අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන්ගේ දෙමාපියන් සහ ඥාතීන් ගිණුමක් විවෘත කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. උප්පැන්න සහතිකය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් දෙමාපියන් / භාරකරුවන්ට ගිණුම් විවෘත කළ හැකි වේ.
  • අවම තැන්පතුව රු. 25,000/=

 

ශ්‍රී ලංකා විනිමය අනුපාත

  • Rate: Rupees per unit foreign currency as at 2024/05/27
මුදල් මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය Selling Rate
එක්සත් ජනපද ඩොලර් 295.50 304.50
යුරෝ 318.14 332.84
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 375.29 389.62
සිංගප්පූරු ඩොලර් 217.58 227.04
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 193.96 204.71